Info

Als gerechtsdeskundige is het belangrijk om op de hoogte te blijven in verband met alles wat er leeft binnen de sector. De belangrijkste publicaties worden hier met u gedeeld.

8 mei 2020 - Koninklijk besluit ivm. legitimatiekaart en stempel.

Op 8 mei 2020 werd het ontwerp van koninklijk besluit ter ondertekening voorgelegd. Dit regelt de vaststelling van het model van de legitimatiekaart uitgereikt aan personen opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers tolken en van de officiële stempel voor de beëdigd vertalers en vertalers-tolken, opgenomen in het nationaal register.

GDPR (General Data Protection Regulation)

Vanaf 25 mei 2018 gaat de GDPR of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in voegen. In deze wetgeving worden de persoonsgegevens van ieder van ons nog beter beschermd. Hierdoor zijn extra maatregelen nodig om wettelijk aan deze vereisten te voldoen.

Om deze reden is het niet meer mogelijk om gratis de lijst zoals hij nu beschikbaar is op deze website te onderhouden. Daarom wordt deze offline gehaald. Uiteraard kunt u nog steeds uw gegevens kenbaar maken. Wij verwijzen hiervoor naar de verschillende beroepsverenigingen zoals bijvoorbeeld KGSO en andere afhankelijk van uw sector.

Meer info

Nationaal register voor gerechtsdeskundigen

De nieuwe wet in verband met de oprichting voor een nationaal register voor gerechtsdeskundige treedt in werking vanaf 01/12/2016. Samengevat komt het er op neer dat de gerechtsdeskundigen zich moeten registreren en aan volgende voorwaarden moeten voldoen:

  • U bent een natuurlijk persoon (geen rechtspersoon)
  • U bent ten minste 21 jaar oud (dit geldt enkel voor de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken)
  • U bent onderdaan of inwoner van een EU-lidstaat
  • U hebt geen veroordeling tot correctionele of criminele straf opgelopen
  • U beschikt over de nodige beroepsbekwaamheid en juridische kennis
  • Als gerechtsdeskundige beschikt u over toepasselijke relevante ervaring
  • U hebt de eed afgelegd

Voor het tijdelijk register kan de registratie vanaf 25/11/2016 voor het definitief register vanaf maart 2017. U vindt de procedure ook in onze bibliotheek.
Bron: justitie.belgium.be

Meer info over de registratie

Een (gerechts)deskundige nodig?

Bent U op zoek naar een deskundige in een specifiek vakgebied, of wenst U gewoon deskundige bijstand? U kunt ons steeds contacteren via de knop Meer info en ons uw vraag overmaken. Wij zullen deze doorsturen naar onze actieve leden en U berichten. Zo krijgt u een aantal deskundigen die U dan kan contacteren.

Bron: www.gerechtsdeskundige.net

Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken

Deze wet bepaalt de modaliteiten voor een gerechtsdeskundige om opgenomen te worden in het nationaal register. Wij raden iedereen aan om deze wet eventjes grondig door te nemen aangezien er impact is naar het eindverslag toe.
Bron: www.ejustice.just.fgov.be

De wet integraal

Nieuw wetsvoorstel: invoeging van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen

01 juni 2011. – ingediend door mevrouw Sonja Becq c.s.

Met dit wetsvoorstel willen de indieners een nationaal register voor gerechtsdeskundigen oprichten. Enkel wie opgenomen is in dit register, is gemachtigd om de titel van gerechtsdeskundige te voeren en is bevoegd om opdrachten als gerechtsdeskundige te aanvaarden en uit te voeren.

Bron: www.dekamer.be

Volledig wetsvoorstel