Vakgebied informatica

Als deskundige in computerwetenschappen ben ik gespecialiseerd in tele- en datacommunicatie, elektronica, hardware en software uitgebreid met digitale inbeslagname van gegevens.

  • Datacenters en serverlokalen
  • Netwerkcommunicatie en hardware
  • Data imaging en acquisitie
  • Software
  • Internet en multimedia
  • Sociale netwerken
  • Telefonie, glasvezelnetwerken en datacommunicatie
  • 3D technologie en printing
  • Industriële machines en automatisatie
  • Industriële PV-installaties

Een deskundige moet niet alleen de snelle wetenschappelijke evolutie volgen, hij moet ook over voldoende communicatievermogen beschikken om een complex probleem zo goed en snel mogelijk te kunnen beschrijven in begrijpbare taal. Door voeling met de industrie en de noden en bezorgdheden van de verschillende partijen te begrijpen, moet hij tot oplossingen komen die aanvaardbaar zijn voor alle betrokkenen. Persoonlijk vind ik dat de deskundige moet proberen te handelen als de perfecte huisvader met respect voor de gesprekspartners, door ze als gelijken te behandelen.

De tegenspraak dient ten alle tijden gegarandeerd te worden.

De vaststellingen in een rechtszaak zijn zeer belangrijk omdat ze later zullen gebruikt worden als een van de bewijsmaterialen. Daarom moeten deze vaststellingen correct en volledig gebeuren. Hiervoor kan de rechter een deskundige aanstellen omdat deze persoon het best geplaatst is om de exacte en volledige gegevens te verzamelen.

Wanneer de vaststellingen zijn gebeurd, is het ook belangrijk dat de deskundige deze vaststellingen kan interpreteren en een technisch advies kan formuleren aan de rechter. Hij moet in zijn verslag de rechter en de partijen, in een niet te technische taal, het probleem en de oplossing ervan uitleggen. De deskundige geeft een technisch correct advies in een verstaanbare taal voor mensen die geen specialisten zijn in dit vakgebied.