Schade-expert

Als schade-expert regel ik schade in volgende verzekeringsgebieden, conform de huidige markttarieven en in verhouding tot de opgelopen schade;

  • Brandverzekering
  • Alle risico’s elektronica verzekering
  • Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering
  • Rechtsbijstandsverzekering
  • Machinebreuk
  • Algemene bouwplaats risico’s verzekering

Het uitwerken van een schaderegeling is niet enkel de begroting van de schade conform de polisvoorwaarden, maar ook meedenken met de verzekerde en verzekeraar naar de meest optimale oplossing wat betreft functionaliteit en kost.

Enkel indien alle betrokken partijen zich kunnen vinden in de oplossing, wordt deze als goed beschouwd.

Onze activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met XPERTA BVBA.

Een schaderegeling gebeurt steeds binnen de krijtlijnen van het verzekeringscontract.

Mijn opdracht is om de schade te inventariseren, evalueren en te begroten, rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de gangbare markttarieven.

Tijdens de technische vaststellingen samen met de verzekerde, wordt de omvang van de schade duidelijk en ontstaan er verschillende opties om het schadegeval op te lossen. De schade wordt eenduidig vastgelegd, gebaseerd op objectieve metingen of analyses.

Nadat de schade duidelijk is en de verschillende opties werden besproken, wordt de meest optimale oplossing voor alle betrokken partijen besproken en uitgewerkt om de schade te verhelpen.