Vakgebied industrie

Als deskundige ben ik gespecialiseerd in industrie, machines en techniek.

 • Elektromechanica
 • Elektrotechniek
 • Installaties – alternatieve energieën
 • Liften
 • Machines
 • Meet- en regeltechniek
 • 3D-printing

Vakgebied elektriciteit

Anderzijds ben ik ook expert met authenticatie in elektriciteit, elektronica en energie.

 • Bewakingscamera’s
 • Elektriciteit – zwakstroom
 • Zonne-energie – fotovoltaïsch
 • Zonne-energie – thermisch

Een deskundige moet niet alleen wetenschappelijk bekwaam moet zijn, hij moet ook over voldoende communicatievermogen beschikken om een wetenschappelijk probleem zo goed en snel mogelijk te kunnen beschrijven. In het process van de expertise moet hij de partijen als gelijken behandelen en de tegenspraak ten volle garanderen. Persoonlijk vind ik dat de deskundige moet proberen te handelen als de perfecte huisvader.

De vaststellingen in een rechtszaak zijn zeer belangrijk omdat ze later zullen gebruikt worden als een van de bewijsmaterialen. Daarom moeten deze vaststellingen correct en volledig gebeuren. Hiervoor kan de rechter een deskundige aanstellen omdat deze persoon het best geplaatst is om de exacte en volledige gegevens te verzamelen.

Wanneer de vaststellingen zijn gebeurd, is het ook belangrijk dat de deskundige deze vaststellingen kan interpreteren en een technisch advies kan formuleren aan de rechter. Hij moet in zijn verslag de rechter en de partijen, in een niet te technische taal, het probleem en de oplossing ervan uitleggen. De deskundige geeft een technisch correct advies in een verstaanbare taal voor mensen die geen specialisten zijn in dit vakgebied.