Begeleiding bij conflicten

Bemiddeling / Mediation is de wetenschappelijke methode die een conflict tussen twee of meerdere partijen bespreekbaar maakt zodat er een oplossing tot stand komt die voor beide partijen een meerwaarde creëert!

Een conflict wordt door de meeste mensen als negatief ervaren. Er zijn zelfs mensen die het conflict actief ontwijken. Toch is het een hoeksteen van onze moderne maatschappij. Overal komen we conflicten en meningsverschillen tegen. Denk maar aan de ruzies tussen mensen, maar ook tussen organisaties en landen ontstaan soms problemen om een toekomstige samenwerking verder te zetten zoals in het verleden.

Toch is niets minder waar. Het conflict is enorm belangrijk en meestal de basis om meerwaarde te creëren. Zonder meningsverschillen en verschillende inzichten over een bepaalde materie zou nooit een belangrijke meerwaarde kunnen gecreëerd worden.

In een sterke conflictsituatie is er sprake van tegenstrijdige belangen, waarden en doelen in een sterke onderlinge afhankelijkheid . Wanneer men beseft dat het conflict een feit is, nemen meestal de emoties de bovenhand. Soms zijn deze zo sterk dat een rationele benadering onmogelijk wordt.

De mediator of bemiddelaar is er voor de partijen om hun te begeleiden in het traject in alle onpartijdigheid, onafhankelijkheid en neutraliteit. Uiteindelijk zijn het de partijen zelf die het geschil gaan oplossen in tegenstelling tot andere oplossingsvormen zoals arbitrage of een rechterlijke vonnis. Het doorlopen traject is strikt vertrouwelijk en de partijen kunnen er op elk moment uitstappen indien zij dit wensen.