De garantie van de wetenschappelijke kennis is het belangrijkste!
De garantie van de wetenschappelijke kennis is enorm belangrijk voor de rechtbanken en advocaten. Een deskundige die de nodige wetenschappelijke kennis heeft, om het probleem op te lossen en op de hoogte is van de wetgeving omtrent deskdundigenonderzoeken en expertises, zal het proces van gerechtelijke expertise het snelst en het beste doorlopen.
-> Home
-> Meer info
-> Forum
-> Bibliotheek
- De onafhankelijkheid van de deskundigen moet behouden blijven.

De website die hier is opgericht is gemaakt voor en door de deskundigen. Hij is volledig onafhankelijk en enkel gebonden door de wettelijke bepalingen van het gerechtelijk wetboek.

- Wetenschappelijke kennis in hun vakgebied moet door de lijst gegarandeerd worden.

Wij vragen aan de deskundigen die zich inschrijven op de lijst om hun diploma's te bevestigen. Wanneer dit gebeurd is, zal dat ook aangegeven worden in de details van de deskundige. Op deze manier weten de mensen die deze gegevens bekijken dat de deskundige wel degelijk deze diploma's heeft.

- De lijst moet correct en up-to-date zijn.

Wij vragen elk half jaar aan de deskundigen om hun gegevens te controleren. Indien er geen antwoord komt op onze vraag, zal dit eventueel kunnen leiden tot het schrappen van de gegevens van de lijst. Op deze manier willen we garanderen dat de gegevens up-to-date blijven.

- De lijst moet duidelijk en snel te raadplegen zijn.

We hebben geprobeerd om een zo duidelijk mogelijke lijst te maken die snel tot resultaat leidt. Eventuele opmerkingen/verbeteringen hierover zijn altijd welkom.

- De lijst moet zo volledig mogelijk zijn.

Alle deskundigen hebben de mogelijkheid zich in te schrijven. Dit is gratis. Op deze manier willen we tot een volledige lijst komen.

Gerechtsdeskundige
->Opdracht
->Eigenschappen
gerecht
->Gerechtelijk Wetboek
->Bemiddelling - Mediation
Eventuele opmerkingen en verbeteringsvoorstellen zijn altijd welkom. Ze zullen zeker bekeken en eventueel geÔmplementeerd worden.